BUDEL – Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in een brief aan de gemeente Cranendonck gevraagd om het asielzoekerscentrum aan de Randweg-Oost 32 in Budel (voormalige Nassau-Dietzkazerne) langer open te mogen houden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een reactie laten weten dit in overweging te nemen.

Verzoek COA
Het COA vraagt in haar brief aan de gemeente Cranendonck om de opvang in de voormalige Nassau-Dietz kazerne niet te sluiten in mei 2016, de datum dat de huidige bestuursovereenkomst afloopt, maar verzoekt dit voor langere termijn te verlengen. Het centrum zou opvang moeten bieden aan maximaal 1500 asielzoekers. Daarnaast spreekt het COA de wens uit om deze locatie met maximaal 250 noodopvangplaatsen te kunnen uitbreiden. Het COA schrijft ook dat de opvanglocatie in Budel-Dorplein op termijn wordt gesloten. Zij gaat het gemeentebestuur te zijner tijd vragen deze opvanglocatie toe te voegen aan de locatie ‘Cranendonck’. De totale opvangcapaciteit in Cranendonck blijft daarmee gelijk.

Invulling van locatie
Het COA laat daarbij in hun brief weten dat zij graag met de gemeente Cranendonck in gesprek gaat om verdere afspraken te maken over de invulling van het terrein en de samenwerking met sportclubs en verenigingen.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich over deze vragen en gaat de inwoners en gemeenteraad hierbij betrekken.