Bij epilepsiecentrum Kempenhaeghe wordt in een half jaar tijd een school gebouwd. De Berkenschutse, de regionale school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, krijgt daar een nieuw gebouw voor havo envwo.

Op het terrein staan ook de andere gebouwen van de school, die in totaal zo’n zeshonderd leerlingen telt.

Begin 2014 krijgen bijna 300 leerlingen, van wie 90 procent een vorm van autisme heeft, er al voor het eerst les.

De school wordt in Prefab gebouwd. Dat is snel, relatief goedkoop en levert een gebouw op dat veertig jaar mee kan.

De afdeling havo/vwo is nu nog als enige gehuisvest op het terrein van Providentia in Sterksel, de woongemeenschap van Kempenhaeghe.