De verbindingsweg tussen de Sterkselseweg en de Somerenseweg komt er volgens het ED na protest uit de buurt toch niet op korte termijn. Binnenkort start de gemeente met de realisatie van de tweede ontsluiting ten zuiden van industrieterrein De Poortmannen. Daarnaast komt er een vrachtwagenverbod op een gedeelte van de Sterkselseweg. Beide maatregelen moeten overlast door vrachtverkeer beperken. Maar een derde maatregel waarbij een verbindingsweg wordt gemaakt tussen de Sterkselseweg en de Somerenseweg gaat voorlopig niet door. Bezwaarmakers lieten in een manifest weten dat dit alleen maar voor meer problemen zou zorgen. Na een gesprek met de buurtbewoners concludeerde wethouder Wilma van der Rijt om die reden dat er geen draagvlak was. Na aanleg van de tweede ontsluitingsweg en instelling van het vrachtwagenverbod zal de situatie gedurende twee jaar bekeken worden.