Maandag 9 september is er in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop een informatieavond over winterdepressie en mindfulness.

Dhr. Van Lier en dhr. De Knijf, beiden als psychiater verbonden aan het St.Anna Ziekenhuis, verzorgen de presentaties over winterdepressie en mindfulness. Aanvullend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 19.30 uur.

3% van de Nederlandse bevolking heeft elk jaar met winterdepressie te makent. Depressies kunnen voorkomen en verminderd worden door het ontwikkelen van mindfulness: ‘aandachtgerichtheid’ of ‘opmerkzaamheid’. Met behulp van aandachtsgerichte cognitieve therapie wordt geprobeerd negatieve gedachten te voorkomen.

Aanmelden noodzakelijk:
telefoonnummer: 040 -286 4874 of via www.st-anna,nl/aanmelden-activiteiten