College van B&W Heeze-Leende wil een woonhuis op Ginderover 58 aankopen om een flink perceel tussen de Ginderover en de Industrieweg te kunnen herontwikkelen, zo schrijft het ED. Daarvoor vragen zij aan de raad een krediet van drieënhalve ton. Met de aankoop ontstaat een terrein van 4500 vierkante meter. Gedacht wordt aan kavels voor woonbouw en een loods aan de Industrieweg. Mogelijk biedt het ook kansen voor wagenbouwers van de Brabantsedag. Het financiële risico is volgens B&W klein. In de begroting is met de aankoop geen rekening gehouden. Het voorstel aan de gemeenteraad wordt in de vergadering van 22 januari besproken. Bron: ED.nl