Provincie investeert in cultureel talent met TalentHub

De provincie Noord-Brabant investeert tot 2020  3 miljoen euro in talentontwikkeling, via het eigentijdse initiatief: TalentenHub. De bijbehorende regeling wordt op 15 januari opengesteld. Via de TalentHub worden talenten ondersteund om een bijdrage te leveren aan ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Het bouwen van een groot netwerk met samenwerking tussen kunst, onderwijs en bedrijfsleven zal talenten stimuleren om bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van de Brabanders en hun woon- en werkklimaat. TalentHub Brabant 2017 – 2020 is ontwikkeld door de provincie, het culturele veld en het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. Klik hier voor meer info.