Ben van de Leur op kieslijst Provinciale Staten

Ben van de Leur uit Heeze staat op de 30ste plaatst van de CDA lijst voor de Provinciale Statenverkiezing. Ben gaat zich inzetten voor de inwoners van Heeze, Leende en Sterksel en de regiogemeenten. Ben streeft naar een bruisende samenleving, een betrouwbaar bestuur, een schoon milieu en meer ruimte voor woningen in onze kernen, speciaal voor jongeren en senioren. Verder wil hij dat de provincie zich meer inzet om de verkeersproblemen in onze regio op te lossen, met name het verbreden van de A2 en de gehele A67. De aanpak van drugscriminaliteit en het tegengaan van de verpaupering van het platteland hebben ook een hoge prioriteit.
Heeze - Ben van de Leur