De gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard vernieuwen hun duurzaamheidsbeleid en daarvoor hebben zij uw input nodig. Zij vragen u om deel te nemen aan de ‘denktank duurzaamheid’, waarin u, samen met de gemeenten en andere belanghebbenden, in gesprek gaat over de uitdagingen die de weg naar een duurzame samenleving met zich meebrengt. In drie actieve werksessies worden alle belangrijke duurzaamheidszaken behandeld. Er is een enquête opgesteld, die tot 22 maart in te vullen is. Op basis van de antwoorden nodigt de gemeente eventueel een aantal deelnemers uit voor een gesprek. Daarna stellen zij de denktank samen.
Heeze-Leende - duurzaamheid