Het college van B&W van de gemeente Heeze-Leende heeft de programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is structureel sluitend en in lijn met de kadernota die de raad in juni heeft vastgesteld. Heeze-Leende heeft een ambitieus college en daardoor is een gezonde financiële huishouding een uitdaging, waarin het college is geslaagd. De gemeente investeert in faciliteiten voor haar inwoners, een verbetering van de dienstverlening en infrastructuur. Daarbij betrekt ze de samenleving en staat ze open voor initiatieven. De begroting laat in 2020 een positief saldo van 48.000 euro zien, oplopend tot 266.000 euro in 2023.
logo gemeente heeze-leende