Raadsvergadering gemeente Valkenswaard op 24 oktober

Op 24 oktober vergadert de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Voorstel over bestemmingsplan Eurocircuit, voorstel over duurzaamheidsvisie Valkenswaard, voorstel over renovatie kunstgrasvelden hockey, voorstel over tweede bestuursrapportage 2019 en het voorstel over Controleprotocol 2019 met bijbehorend toetsingskader. De volledige agenda vindt u op www.valkenswaard.nl/raadsvergadering