Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties

Op maandagavond 28 oktober van 19.00-22.00 uur organiseert de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een inloopbijeenkomst over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties (NRD).  De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel Eindhoven aan de Aalsterweg 322 in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst wordt er informatie verstrekt en is er gelegenheid om vragen te stellen. Alle belanghebbenden bij de NRD Mestbewerkingslocaties zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Belanghebbenden worden uitgenodigd een zienswijze op de NRD in te dienen. De periode van inzage loopt tot en met 8 november 2019. Meer informatie over de NRD Mestbewerkingslocaties vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant.