Contracten Taxbus opnieuw afgesloten: introductie elektrische voertuigen

taxi

De 18 regiogemeenten en de Provincie Noord-Brabant die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van Taxbus hebben het vervoer opnieuw aanbesteed. Het vervoer is gegund aan de huidige vervoerders, voor de ritaanname wordt een nieuwe partij gecontracteerd. Het bestaande systeem blijft grotendeels overeind. Gebruikers betalen vanaf 1 maart per kilometer in plaats van zone. Huidige gebruikers van de Taxbus ontvangen voor 1 maart een brief met informatie over de wijzigingen. Vanaf maart vindt meer dan 50% van de ritten plaats met elektrische voertuigen. In het vijfde contractjaar worden nagenoeg alleen nog maar elektrische voertuigen ingezet.