Inwoners kunnen meedenken in Dommelen-Zuid

logo gemeente valkenswaard

Eind 2019 start de aannemer met het aanleggen van de nieuwe N69. De aanleg zal gevolgen hebben voor de verkeerssituaties op verschillende wegen in Dommelen-Zuid. De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en ook de leefbaarheid voor bewoners mag niet verminderen. Via Dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u meedenken over de leefbaarheid en bereikbaarheid. Samen met bewoners werkt de gemeente aan een advies voor de doorgaande wegen in het dorp. Ook u kunt uw mening, idee, suggestie of zorg uiten. Via de website kunt u eenvoudig aan de gemeente doorgeven wat u zou willen doen om de straat veilig en leefbaar te maken.