Algemene Waterschapspartij vergroot diversiteit in het hoofdbestuur

AWP Hoofdbestuur 2019

Leonie Bruggink–Van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap Scheldestromen) zijn op 2 november benoemd in het hoofdbestuur van de Algemene Waterschapspartij, waarmee het hoofdbestuur nu zes leden telt. Marina Eckhardt wordt secretaris van de AWP. Zij is fractieondersteuner van de AWP Scheldestromen en daarnaast ook actief in de lokale politiek in Hulst. Leonie Bruggink is fractievoorzitter van de AWP De Dommel. Verhoging van het aantal vrouwen in de gekozen waterschapsbesturen staat hoog in haar vaandel. Glenny Davidse gaat zich inzetten om jongeren te betrekken in de waterschapspolitiek.