Vergadering A2-Erfgoedcommissie 19 november

raadsvergadering microfoon

De A2-erfgoedcommissie vergadert op donderdag 19 november van 16.00 uur tot 18.00 uur in gemeentehuis van Valkenswaard. De vergadering is openbaar. De (voorlopige) agenda van de vergadering kunt u inzien op onze website vanaf donderdag vóór de vergadering. Ga naar www.valkenswaard.nl/monumenten en kies ‘A2-Erfgoedcommissie’, ‘agenda en verslagen’. Voor informatie over de agendapunten kunt u ook terecht bij de heer M. Antonis, ambtelijk adviseur, telefoonnummer 040-2083621. U kunt de A2-Erfgoedcommissie per e-mail bereiken via marco.antonis@valkenswaard.nl.