Door de komst van de nieuwe N69 zal een aantal wegen in Dommelen-Zuid intensiever gebruikt worden. De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en dat de leefbaarheid voor bewoners niet vermindert. Daarom kijken zij samen met bewonerswerkgroepen naar de volgende straten in Dommelen: Bergstraat, Brouwerijdreef, Norbertusdreef, Westerhovenseweg, Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard. U kunt meedenken hoe deze straten er in de toekomst uit moeten zien. Via dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u tot 15 januari uw idee, mening of zorg kenbaar maken. Alle reacties worden meegenomen en overwogen in de planvorming.