Nieuwe aanplant in Opperbos draagt bij aan klimaatbestendiger bos

bos wandeling winter

De gemeente Valkenswaard investeert in het herstellen, behouden en verder ontwikkelen van haar bos- en natuurgebieden. Die ambities zijn vastgelegd in het Integraal Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen. Een van de doelen binnen dit plan is dat flora en fauna zich goed aan moet kunnen passen aan het veranderende klimaat. Klimaatslim bosbeheer heeft dan ook een belangrijke plek binnen het reguliere beheer en bij de realisatie van (herstel)werkzaamheden. In het najaar wordt gestart met de aanplant van voornamelijk douglassparren in het Opperbos. Ook zal er ook veel natuurlijke verjonging optreden van andere boomsoorten die bijdragen aan de biodiversiteit.