De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om een woning aan de Maastrichterweg, met ingang van dinsdag 28 juli, voor de duur van drie maanden te sluiten. In de woning werd 110 gram aan hennepplanten aangetroffen, die hoeveelheid ligt boven de norm voor eigen gebruik. Hennep is opgenomen in de Opiumwet. Op basis van het opgestelde politierapport heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het Damoclesbeleid.