De afgelopen maanden hebben drie vrijwilligersorganisaties in de gemeente Cranendonck elkaar gevonden rond het rijksmonument. De Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, heemkundekring De Baronie van Cranendonck en VVV Cranendonck hebben de bedoeling samen het gebouw te gebruiken. Ook de Budelse bevolking wordt gevraagd mee na te denken over een duurzame bestemming voor het karakteristieke gebouw zo meldt het HAC Weekblad. Het is de bedoeling dat het Schepenhuis weer de vertrouwde standplaats van de VVV-winkel wordt. Toch is nog niet alles in kannen en kruiken. Half januari is er meer duidelijkheid