MAARHEEZE – Aanstaande 5 november wordt vanuit Bibliotheek Heeze-Leende om 20.00u een webinar uitgezonden waarin de toekomst van de gemeente zal worden besproken. Deze online bijeenkomst moet de inwoners en allen die het aangaat een platform bieden om hier onderdeel van uit te maken. En u bent ook van harte welkom.

De webinar is een initiatief van Stichting Vrienden van de Bieb. Al een tijd wordt er op gemeenteniveau nagedacht over de toekomst van Heeze-Leende. Nu alle opties nog open zijn, leek dit het perfecte moment om er eens met elkaar over te praten, aldus Kees Smedema, secretaris van de stichting. Het doel van de avond is om alle mogelijke toekomstscenario’s duidelijk uiteen te zetten. Ook gemeentelijke herindeling is hier een onderdeel van. Alle mogelijke toekomstbeelden van Heeze-Leende zullen toegelicht worden door Klaartje Peters, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. De aandachtsgebieden van Peters zijn lokaal en regionaal bestuur en alles wat daarmee te maken heeft, inclusief besluitvorming.

De avond zal worden voorgezeten door Paul Cornelissen. Zijn doel? Alles in goede banen leiden. Hij zal de schakel vormen tussen het publiek en de sprekers. “Ik zie dit initiatief als een teken van positieve betrokkenheid van burgers,” zegt Cornelissen, “en ik hoop dat aan het einde van de avond de mogelijke routes voor de toekomst van de gemeente besproken zijn.” Cornelissen geeft aan dat hij zijn best zal doen om alle partijen zo goed mogelijk aan het woord te laten. Ook burgemeester Paul Verhoeven is zeer te spreken over het initiatief, geeft hij aan.

Wilt u de online bijeenkomst morgenavond bijwonen? Dat kan! U hoeft enkel een e-mail te sturen naar post@vriendenvandebiebheeze-leende.nl. U ontvangt dan een bericht terug met een link en instructies over hoe u de webinar bij kunt wonen. U wordt verzocht uw mailadres in uw bericht te vermelden. Voor verdere informatie, kunt u ook terecht op de website van Stichting Vrienden van de Bieb Heeze-Leende.