Tijdens de gemeenteraad van 26 november werd het snelheidsplan opnieuw onder de loep genomen. Het dossier werd goedgekeurd, wat betekent dat er vanaf 1 december op de meeste gemeentewegen in Hamont-Achel een snelheidsbeperking zal zijn van 50 km/uur in plaats van 70 km/uur. Op de gewestwegen blijft de snelheidsbeperking van 70 km/uur behouden. Naast blijvende aandacht voor de zwakke weggebruiker, gerichte proefopstellingen – waaronder tractorsluizen – en een zo veilig mogelijke schoolomgeving is het snelheidsplan één van de verbeterpunten waarmee het beleid inzet op een nog verkeersveiliger Hamont-Achel. Medewerkers van de stadswerf zullen tijdig de nieuwe signalisatie voorzien.