RTV Horizon: ‘Witte nog……Theo Schenkels, de laatste melkboer van Leende’

‘Witte nog…..’ is een initiatief van de Lindse huiskamer en een programma met beelden en verhalen uit Leende uit het verleden.