De komende jaren werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Ook in Cranendonck gaan we onze woningen op een andere manier verwarmen. De gemeente Cranendonck maakt hiervoor eerst een “Transitievisie Warmte”, die eind 2021 klaar is. In oktober vorig jaar zijn we gestart met het project. In de komende, tweede bewonersbijeenkomst presenteren we onze plannen en wat dit voor u, als bewoner, betekent.Wilt u weten wat de plannen van de gemeente zijn, de keuzes die we maken en de manier waarop we dit gaan doen? Doe dan mee aan de tweede online bewonersavond op donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar: duurzaam@cranendonck.nl. Meer informatie vindt u op: www.cranendonck.nl/duurzamewarmte. Op 19 mei 2021 is er een ondernemersbijeenkomst over duurzame warmte in Cranendonck. Inschrijven kan door te mailen naar: duurzaam@cranendonck.nl