Burgemeester Van Bree en Wethouder Van Otterdijk van de gemeente Geldrop hebben de eerste exemplaren van een kleurrijk boekje ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van IVN Geldrop in ontvangst genomen. De jubileumuitgave kijkt terug en vooruit, beschrijft waar IVN voor staat, presenteert werkgroepen en activiteiten en geeft een impressie van de natuur in en om Geldrop. Vanwege corona kon alleen de natuurfotowedstrijd doorgaan. Deze levert later een mooie verjaardagskalender op. Het jubileumboekje wordt in de eerste helft van mei verspreid onder de leden. Het eerder uitgegeven boekje “8 ommetjes” is herdrukt en voor 2,50 euro te koop bij boekhandel Van Grinsven.