Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer in bepaalde straten en om te onderzoeken of het bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer betreft, laat de gemeente regelmatig het verkeer tellen. U kunt zwarte slangen aantreffen die verbonden zijn met een telkast. Ook het soort verkeer en de snelheid wordt gemeten. Op enkele locaties worden camera’s gehangen die kentekens registreren. Op de overwegen worden twee dagen fietsers en voetgangers geteld. Door te vergelijken met voorgaande jaren kan gemeten worden of het verkeer toe- of afneemt maar ook wat het effect is van een nieuwe weg op de overige wegen.