De gemeente Heeze-Leende deelt mede dat op 1 maart 2019 het project Welzijnsconsulent van Zorgcoöperatie Graaggedaan in Leende van start is gegaan. De gemeente vindt dit (burger)initiatief erg belangrijk en het sluit goed aan bij de doelstellingen uit de beleidsnota Sociaal Domein. De gemeente ondersteunt het project daarom met een jaarlijkse subsidie.