Helaas gaat het vertonen van de film over de restauratie van de Sint Petrus Banden Kerk in de kerk van Leende tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september 2021 niet door. De film wordt op een later tijdstip door Witte nog…? in De Schammert vertoond. Wanneer is nog niet bekend. Eerst moet de maatregel om 1.5 meter afstand te houden van de baan zijn.
Team Witte nog…? Zal u hierover tijdig informeren.