Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten

Op dinsdag 16 november om 19.30 uur komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Valkenswaard bijeen in een openbare hoorzitting. Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 12 november vóór 12.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571).