Op dinsdag 8 februari 2022 om 19.00 uur komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting. Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 4 februari 2022 vóór 12.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671)