Zitting centraal stembureau Cranendonck op 4 februari online bij te wonen

verkiezing rood potlood

Van 14 tot en met 16 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op dit moment zijn de politieke partijen druk in de weer om hun kandidaten op lijsten te plaatsen. Deze kandidatenlijsten worden door de partijen op maandag 31 januari ingeleverd bij het Centraal Stembureau. Op 4 februari om 10.00 uur neemt het Centraal Stembureau Kandidatenlijsten in een openbare bijeenkomst een besluit over de geldigheid van deze kandidatenlijsten en stelt de lijstnummers vast. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn. Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. Op www.cranendonck.nl/verkiezingen vindt u binnenkort een teamslink waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.