Alle stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn bezorgd.
Kunt u zelf niet stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Vul de achterkant van uw stempas in. Onderteken de stempas en laat degene die u machtigt ook tekenen. Degene die u machtigt, neemt een kopie van uw identiteitsbewijs en uw stempas mee. Meer informatie over uw stempas en het machtigen van iemand om voor u te stemmen vindt u op de website van de gemeente.