Verschuivingen in Heeze-Leende

verkiezing rood potlood

Inmiddels zijn de stemmen geteld van alle stembureaus in Heeze-Leende. Op basis van die gegevens is de zetelverdeling in de gemeenteraad er als volgt:

Lokaal Heeze-Leende : 4 zetels
CDA : 3 zetels
VVD : 2 zetels
PvOJ : 2 zetels
AbHL : 3 zetels
D66 : 1 zetel
PvdA : 0 zetels
GroenLinks : 2 zetels

Op maandag 21 maart 2022 stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag en de zetelverdeling vast.