De Cultuurkring Hamont-Achel organiseert op donderdag 19 mei om 14.00 uur een lezing in cinema Walburg (Kerkstraat 28 in Hamont) zo meldt het HAC weekblad. Deze keer is het thema: Waarom straffen wij? De inkom is gratis voor houders van een cultuurpas, een los ticket kost €7. Straffen zijn niet weg te denken in onze samenleving, en vooral niet uit de media. Wat is een straf en hoe onderscheidt een straf zich van andere sancties? En wat kan of moet met een straf worden nagestreefd en wat willen we ermee bereiken? Het resultaat van de bestraffing houdt natuurlijk nauw verband met de uitvoering ervan: kan en mag tijdens de uitvoering van de straf, de straf worden verminderd of afgezwakt? Wie? Peter Hoet, Raadsheer in het Hof van Cassatie, WF Sint-Truiden