Op dinsdag 24 mei 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting. Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 19 mei 2022 contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571)