Op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, organiseert IVN Valkenswaard-Waalre een natuurwandeling in het Dommeldalgebied in Dommelen Zuid. De wandeling start om 10.00 uur en duurt ca. 2 uur. De wandeling start bij het informatiebord bij het kruispunt van het fietspad ‘t Broek met het zandpad. Dit kruispunt is het eerstvolgende kruispunt na het kruispunt van ’t Broek met de Venbergse weg / René Smeetsstraat richting Kromstraat. Het gebied is heringericht als onderdeel van de ontwikkeling van het (bouw)gebied Lage Heide en bestaat uit graslanden, houtwallen en singels. In het gebied zijn diverse nestkasten voor zangvogels (koolmezen, pimpelmezen en de gekraagde roodstaart) en roofvogels aangebracht. Op de route komen we diverse verrassende voorjaarsbloeiers tegen die het gebied zeer aantrekkelijk maken. Deelname is gratis.