Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Samenwerking A2 gemeenten

Op dinsdag 28 juni 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 te Heeze bijeen in een openbare hoorzitting. Op de agenda staan de volgende zaken:
19.00 uur: Afwijzing verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor een bouwplaats voor een wagenopbouw af te wijzen
19.30 uur: Verlening van een omgevingsvergunning voor het slopen van een gebouw aan de Kapelstraat te Heeze.
20.00 uur: Instellen van een verplichte rijrichting rechtdoor op de Bakkerstraat in Valkenswaard, uitgezonderd (brom)fietsers middels het plaatsen van verkeersbord D4 (verplichte rijrichting rechtdoor).
20.30 uur: Verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 Quercus palustrus, gelegen op een perceel aan de Haagstraat in Valkenswaard.
Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen dan hoeft u zich niet aan te melden. U dient er wel rekening mee te houden dat de agenda tot op de dag van de zitting kan wijzigen. U kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2241571) om dit na te gaan.