Naar aanleiding van de verhoogde aandacht voor bodemverontreiniging met PFAS worden mogelijke gronden met een verhoogd risico op verontreiniging met PFAS door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geïnventariseerd. Men voert verkennende bodemonderzoeken uit op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar in het verleden zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust. Ook in Hamont-Achel heeft de OVAM zo’n verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS laten uitvoeren. Dat onderzoek was gericht op de locatie van het voormalige bedrijf Playgo te Remise 3 in de gemeente. Voor de omwonenden van Remise 3 is er nu een risico op herhaaldelijke blootstelling. Zij werden hierover geïnformeerd via een bewonersbrief. Omdat nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is, worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid voorzorgsmaatregelen aanbevolen om de blootstelling aan PFAS te beperken. Deze maatregelen – die je terugvindt op www.hamont-achel.be/pfas – kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen. Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS kan je terugvinden op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.