De droogtetoestand in Vlaanderen is verder verbeterd. Daarom heeft de Droogtecommissie op donderdag 13 oktober 2022 besloten om het beheerniveau voor droogte af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel). Ook in de provincie Limburg is de toestand verder verbeterd in vergelijking met twee weken geleden. De peilen van de waterlopen hebben in het algemeen ook een stijgende trend. Daarom heeft het provinciaal droogteoverleg donderdagmiddag geadviseerd om het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen, dat bij besluit van 15 juli 2022 door de gouverneur werd ingevoerd, op te heffen vanaf vrijdag oktober 14 oktober 2022. Welke maatregelen blijven wel van kracht? Het permanent onttrekkingsverbod op de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen, ingevoerd op 1 januari 2022, blijft van kracht net als de onttrekkingsverboden die omwille van de blauwalgproblematiek van kracht zijn op enkele locaties in Limburg en op de Kempense kanalen.