Nationale Tuinvogeltelling 2023 in laatste weekend van januari

Sinds 2001 wordt de Nationale Tuinvogeltelling georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen vogels beter worden geholpen en beschermd. In januari 2022 telden meer dan 170.000 mensen meer dan 2.4 miljoen vogels. Op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari vindt de volgende telling plaats. Als u wilt meedoen, is het de bedoeling, dat u één keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon telt. Meer informatie vind u op www.vogelbescherming.nl (Bron Vogelbescherming)