Het broedseizoen is begonnen, honden aan de lijn

De lente begonnen en de laatste jaren hebben veel mensen de natuur herontdekt. Iedereen is natuurlijk welkom, maar vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar. Helaas zie je te vaak honden loslopen in natuurgebieden, waar dat niet mag. Dat zorgt voor verstoring van bijv. vogels die op de grond broeden of van reekalfjes die dan erg kwetsbaar zijn. Daarom is het juist nu extra belangrijk om honden aan de lijn te houden en op de paden te blijven. De meeste paden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft, waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken, en toch genoeg ruimte voor recreanten. Geniet van de natuur met respect voor plant en dier. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli (Bron HAC).