Andere regels voor kleinschalig grondwatergebruik

Waterschap De Dommel logo

Waterschap De Dommel is van plan de regels voor kleine grondwaterputten te veranderen. Vanaf deze zomer gaan in het Dommelgebied strengere regels gelden. Voortaan moeten álle grondwaterputten voor kleinschalig gebruik bij het Waterschap gemeld worden. Het gaat om putten met een pompcapaciteit tot 10 m3 water per uur. Vele kleine onttrekkingen maken samen één grote. De nieuwe meldplicht geldt daarom voor iedere gebruiker. Zo ontstaat meer inzicht in het grondwatergebruik. Het waterschap kiest voor deze aanpak in de strijd tegen de al jaren dalende grondwaterstanden. Op dit ontwerpbesluit is t/m 29 mei inspraak mogelijk. Meer info op www.dommel.nl.