Kempenhaeghe en gemeente Heeze-Leende tekenen samenwerkingsovereenkomst (ver)nieuwbouw De Berkenschutse

Burgemeester Paul Verhoeven, van Heeze-Leende en bestuursvoorzitter Kempenhaeghe Anouk Vermeer, tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst over de (ver)nieuwbouw van onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse om leerlingen een passende leeromgeving voor de toekomst te bieden. In deze overeenkomst is vastgelegd dat het komende jaar wordt gebruikt om verder vorm te geven hoe een hybride variant voor (ver)nieuwbouw van deze bijzondere school voor ruim 650 leerlingen eruit komt te zien. De start van de bouw zal in 2024 plaatsvinden. In de tussentijd wordt gewerkt aan de voorbereidende plannen tot aan de ‘eerste schep’.