Burgemeester Van Houtstraat in Budel vooralsnog geen 30-kilometerweg

De verkeersdoorstroom in Cranendonck is een bron van zorg en ergernis en dan met name het vrachtverkeer. Een totaalplan zou voor verlichting moeten zorgen, maar dat is er nog niet. Op de tijdelijke Randweg-Zuid in Budel wordt wel de maximumsnelheid aangepast, van 50 naar 30 kilometer per uur. Bewoners van de Burgemeester van Houtstraat vrezen nu, dat daardoor meer verkeer door die nu al drukke straat gaat komen, en dan ook nog te hard rijdend. Zij zouden graag ook daar de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur teruggebracht zien worden. De gemeenteraad wil echter eerst wachten op het totaalplan, dat in het voorjaar wordt verwacht, en men denkt, dat de geplande stoplichten op de kruising met de Meemortel al effect zullen hebben. (Bron: ED)