Extra-handen gevraagd bij Natuurbeheer

De werkgroep Natuurbeheer van IVN Heeze-Leende spant zich al 30 jaar vrijwillig in om de natuur in onze omgeving op orde te houden. Ondanks dat 25 leden iedere twee weken op pad gaan, komen zij toch handen tekort. Een greep uit de activiteiten: wilgen knotten, onderhouden van houtwallen, opschonen van poelen, plaggen van heide, berken en dennen rooien. Daarom: als je moe bent van al die discussies over (bio)diversiteit, klimaat en stikstof dan kun je je mooi afreageren bij de natuurwerkgroep. Hier kun je je energie kwijt en kun je tevens kennis en ervaring opdoen over de natuur in onze omgeving. Voor meer informatie neem contact op coördinator van de werkgroep Theo Sonnemans, tel. 040-2265689 of email: natuurbeheer@ivnheezeleende.nl.