21 november: Voorlichtingsavond boezemfibrilleren

De cardiologen van het Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en SJG Weert zijn een samenwerkingsverband aangegaan binnen het Nederlands Hart Netwerk. Door samen een behandelingstraject te ontwikkelen kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd. Dinsdag 21 november van 18.00 – 20.00 uur is er een voorlichtingsavond in Máxima MC te Veldhoven over boezemfibrilleren. Verpleegkundig specialist mw. T. de Crom vertelt hoe het traject van een patiënt eruitziet en cardioloog S. Eijsbouts geeft uitleg over wat boezemfibrilleren is en wat de behandelmogelijkheden zijn. De avond is bedoeld voor patiënten met boezemfibrilleren en hun naasten. Deelname is gratis en aanmelden kan via www.nederlandshartnetwerk.nl/infoavond.