Verzoek om snel uitvoerbare variant randweg Heeze

HEEZE – IDHL en bewoners van de Leenderweg in Heeze dringen er gezamenlijk bij de gemeenteraad van Heeze – Leende op aan om realistische en uitvoerbare varianten te kiezen voor de randweg van Heeze. Volgens hen bieden de voorgestelde opties geen garantie voor daadwerkelijke realisatie. De huidige voorstellen doorkruisen het beekdal. Daarbij is men sterk afhankelijk van veel factoren en partijen, die nog niet zijn betrokken. IDHL benadrukt de noodzaak van haalbare en snel te realiseren oplossingen, en pleit voor onderzoek naar het bestaande tracé en een bundelvariant ten noorden van het spoor. IDHL en bewoners vragen daarbij om samenwerking en open dialoog tussen belanghebbenden en de politiek, waarbij economie en groene kwaliteit hand in hand gaan.