Jubilarissen Zonnebloem Leende gehuldigd

LEENDE – De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Onlangs was de jaarvergadering van de Zonnebloem, afdeling Leende. Deze werd ook dit jaar weer goed bezocht door de vrijwilligers. Na de inhoudelijke punten te hebben behandeld was het tijd voor de jubilarissen van de afdeling. Zes vrijwilligers waren al tien jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem, te weten: Bettine Cremers , Lenie Mijs , Helma v Weert , Ellie Verhoeven Will Mijs en Corrie v Tongerlo. Ze werden toegesproken en gehuldigd door de voorzitter en verrast met een zilver speldje, oorkonde en een mooie bos bloemen. Daarna werd nog een toast uitgebracht op de jubilarissen.