Bijeenkomst Masterplan Mobiliteit Cranendonck

CRANENDONCK: Hoe ziet Cranendonck er in 2040 uit? Landelijk, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers of vooral aandacht voor goede bereikbaarheid? 14 maart was er een eerste meedenk-sessie met inwoners en inwoners konden ook meedenken door het invullen van een enquête. De gemeente werkt nu aan een Masterplan Mobiliteit 2040 en er is een start gemaakt met de visie daarop. Naast regionale ontwikkelingen, zoals groei woningen en werkgelegenheid, en keuzes van de gemeenteraad is ook de input van inwoners daarin meegenomen. Dinsdag 4 juni worden de eerste ideeën gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Smeltkroes te Maarheeze. De start ervan is om 19.30 uur en aanmelden hiervoor kan via cranendonck.nl/mobiliteit.