Gemeente Cranendonck in hoger beroep in rechtszaak over vergunning COA

CRANENDONCK: Het COA wil de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel blijven gebruiken als asielzoekerscentrum en heeft daarvoor nieuwe omgevingsvergunningen aangevraagd in juli 2023. De huidige vergunning loopt af op 30 juni a.s. ,maar de gemeente Cranendonck heeft nog geen beslissing genomen. Het COA is daarom een rechtszaak gestart, waarbij op 15 mei de rechter oordeelde dat de gemeente te laat is met beslissen en de kortere procedure moet volgen, waarbij het college van B&W binnen drie weken moet beslissen, op straffe van een boete van € 500,00 per dag vertraging. De gemeente wil echter nog steeds de langere procedure via de gemeenteraad volgen en is daarom nu in hoger beroep gegaan bij de Raad van State (Bron: ED).