8 maanden op rij kletsnat in Dommelgebied

De maand mei was kletsnat. Het regende wel 2 tot 2,5 keer zoveel als normaal in mei. Zeker in het zuidelijk deel van ons gebied. Beken en sloten zijn vol. De bodem is verzadigd, grondwaterstanden zijn erg hoog. Waterschap De Dommel is vooral bezig om het water af te voeren naar de Maas. Maar tegen drie seizoenen zoveel regen is geen watersysteem opgewassen. Elk buitje dat er nu bijkomt, geeft wateroverlast. Op www.dommel.nl wordt een liveblog bijgehouden over de wateroverlast.